:CONTENT
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
:project

Faunabroen

:description

FAUNABROEN, DER BINDER ØSTERBRO SAMMEN

Projektområdet omfatter Rymarkskvartet, Skt. Kjelds Kvarter og det øvrige Østerbro.
En ny stiforbindelse skal udvide og understøtte adgangen til kultur- og fritidsfaciliteter, og stiområdet skal udformes som et rekreativt knudepunkt i sig selv. Ved at etablere en række nedslag langs den nye stiforbindelse, med faunabroen som det væsentligste, skaber vi aktivitet og sammenhæng langs strækket og giver anledning til mødes i det offentlige rum og indtage det rekreative område på den gamle kaserne.

Rymarkskvarterets store boligområder mangler kulturelle samlingspunkter og veludnyttede grønne arealer at bevæge sig på.
Kvarteret bærer præg af at være fysisk isoleret. Det omkranses af både banelinje og stærk gennemfartstrafik, og det har de senere år mistet en række servicefunktioner. Samtidig er et nyt kulturcenter under udvikling ved Kildevældsskolen i Skt. Kjelds Kvarter. Et kvarter som er udpeget som Københavns første klimakvarter.

Ringbanens 2 banelinjer og den 4-sporede Nordhavnsvej skiller Østerbro helt ad i 2 dele. Det giver ringe sammenhængskraft, og Østerbro skal bindes sammen igen.
Dette projekt omhandler, hvordan Østerbro Lokaludvalg og Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter vil skabe sammenhæng mellem Rymarkskvarteret i nord og det øvrige Østerbro i syd.