:CONTENT
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
:project

Parallelopdrag Bernhard Bangs Allé

:description

 

MLRP har netop gennemført et parallelopdrag om BBA grunden på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har købt ejendommen Bernhard Bangs Allé 43-45 (BBA-grunden) med henblik på, her at etablere et center for handicap, idræt og kultur. Endvidere skal der opføres en svømmehal, ligesom det skal sikres, at der på grunden kan etableres en idrætshal.

 

Det var vigtigt for kommunen at bevare den Frederiksberg’ske særegne karakter og styrke denne identitet, også i dette gamle industrikvarter.

 

Vores visioner for stedet, indbefattede at omdanne Bernhard Bangs Allé til en grøn cykelallé, der kobler sig på resten af Frederiksberg cykelruten.  En anden vision var at skabe en Frederiksberg villavej på den ene side af den 3000 m2 store eksisterende bygning og dermed etablere et klart hieraki for de to grønne lommer på hver sin side af den eksisterende bygning. PÅ villavejen vil vi etablere beskyttede boliger for en del af husets brugere.

Vores koncept for svømmehallen var, at nedgrave den under jordniveau, og hæve idrætshallen op i førstesals højde, og på den måde frigøre plads i gadeniveau til en samlende ankomstplads.

 

Konkurrencen skal ende ud i en helhedsplan for området, der disponerer de 129 mio. kr. der foreløbigt er afsat i samlede anlægsbevilinger.

Udover MLRP deltog tegnestuerne Polyform og TREDJE NATUR i parallelopdraget.

 

Fra programmet:

Helhedsplanlægningen og udviklingen af de nye bymæssige sammenhænge skal tage sit udgangspunkt i følgende mål for udviklingen, som de er formuleret i Frederiksbergstrategi 2012:

 

Destination i Hovedstaden: Frederiksberg skal være en attraktiv destination i Hovedstaden. Vi vil udvikle byens oplevelses- og kulturtilbud ved at bygge videre på eksisterende attraktioner og byens kulturhistoriske traditioner og skabe plads til det overraskende og anderledes.

 

Livskvalitet i hverdagen: Frederiksberg skal være et levende byområde, der understøtter borgernes livskvalitet i hverdagen. Vi vil sikre høj kvalitet i den offentlige service og rammerne for udfoldelse af hverdagslivet for mennesker i forskellige livsfaser og livsformer.

 

Klimabyen for fremtiden: Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klima. Vi vil udvikle og fremme innovative miljø- og klimaløsninger, som skaber bedre livskvalitet for borgerne og som er særligt egnede i tætte byområder som Frederiksberg.

 

TEAM:

Mads H. Lund, Robert W. Paulsen, Sara G. Camre, Claudio Moretti, Maciej Balcerowski og Katarzyna Pielesz